ร่วมงานกับเรา

ขอเชิญมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ Mam Living ผู้ที่จะช่วยรังสรรค์บ้านของทุกคนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

Indoor/Outdoor Sales Executive
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
3. Outdoor Sales Executive ต้องสามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
4. หากมีประสบการณ์ในการขายของตกแต่งบ้านหรือวัสดุก่อสร้างจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีใจรักและชื่นชอบในศิลปะหรือการตกแต่งบ้าน

Sales Designer
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ / มัณฑนศิลป์ / ออกแบบภัสตราภรณ์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
2. เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษากับลูกค้าในระดับองค์กรได้
4. หากมีประสบการณ์ในการขายของตกแต่งบ้านหรือวัสดุก่อสร้างจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีใจรักและชื่นชอบในศิลปะหรือการตกแต่งบ้าน
6. หากมียานพาหนะเป็นของตนเองจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ