ซื้อผ้าเป็นเมตร

thumbnail: 
url_path: 
/buy-meter